ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Soạn bài Luyện tập viết hợp đồng - Ngữ văn 9

Qua bài học các em nắm được những kiến thức cơ bản của một hợp đồng cần có những yêu cầu, nội dung như thế nào, cách thức ra sao. Từ đó các em viết được một hợp đồng.

VDO.AI
 

1. Tóm tắt nội dung

 • Phần mở đầu: Quốc hiệu và tiêu ngữ. Tên hợp đồng.Thời gian, địa điểm. Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.
 • Phần nội dung: Gồm những điều kiện quy định trách nhiệm hai bên, chất lượng, mẫu mã sản phẩm, hiệu lực của hợp đồng.
 • Phần kết thúc: Ghi chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết trong hợp đồng và xác nhận dấu của cơ quan (nếu có).

2. Hướng dẫn luyện tập

Câu 1: Chọn cách diễn đạt nào trong hai cách sau? tại sao

a. Chọn cách biểu đạt thứ nhất vì nó đảm bảo tính chính xác, chặt chẽ của văn bản hợp đồng.

b. Chọn cách biểu đạt thứ hai vì nó cụ thể và chính xác hơn.

c. Chọn cách biểu đạt thứ hai vì nó ngắn gọn, đủ ý, rõ ràng.

d. Chọn cách biểu đạt thứ hai vì nó ràng buộc trách nhiệm của bên B.

Câu 2: Lập hợp đồng cho thuê xe đạp dựa trên những thông tin sau đây?

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG THUÊ XE ĐẠP

Căn cứ vào nhu cầu của người có xe và người thuê xe.

Hôm nay, ngày… tháng… năm…

Tại địa điểm: Số nhà X, đường ...phố...phường....thành phố Huế.

Chúng tôi gồm:

Bên A:  Người có xe cho thuê là anh Nguyễn Văn A.

Địa chỉ: Tại số nhà X, phố...phường... thành phố Huế.

Bên B: Người cần thuê xe là anh Lê Văn C.

Địa chỉ: Ở tại khách sạn Y, mang giấy chứng minh nhân dân số :... do Công an thành phố ...cấp ngày...tháng...năm...

Đối tượng thuê:Xe mi – ni Nhật, màu tím, trị giá 1000000đ VN.

Thời gian thuê: 3 ngày đêm

Giá cả: 10000đ/ ngày đêm

Hai bên thỏa thuận kí kết hợp đồng thuê xe đạp với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1.

Điều 2.

Hợp đồng này có hiệu lực tư ngày ... tháng...năm... đến hết ngày ...tháng...năm...

Hợp đồng này được lập thành hai vản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Đại diện người cho thuê xe             Người thuê xe

(Kí và ghi rõ họ tên)                   (Kí và ghi rõ họ tên)

Câu 3: Gia đình em cần thuê lao động để mở rộng sản xuất. Em hãy soạn thảo hợp đồng đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Căn cứ vào Thông tư số.../ TT Bộ LĐTB – XH ngày... tháng...năm... của Bộ lao động Thương binh và XH.

Căn cứ cứ vào nhu cầu nguwoif sử dung lao động và người lao động.

Hôm nay, ngày...tháng...năm

Tại địa điểm:...

Chúng tôi gồm:

Người sử dụng lao động (Bên A):...Quốc tịch...

Số CMND:... Cấp tại... Ngày cấp...

Địa chỉ thường trú:...Số điện thoại:...

Tài khoản thanh toán:... Tại Ngân hàng...

Người lao động (bên B): ... Quốc tịch ...

Số CMND: ... Cấp tại ... Ngày cấp ...

Địa chỉ thường trú ... Số điện thoại: ...

Tài khoản thanh toán: ... Tại Ngân hàng ...

Mã số thuế: ...

Hai bên đã thỏa thuận kí hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau

Điều 1: Thời hạn và công việc lao động

Điều 2: Chế độ làm việc

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động (bên B)

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động ( bên A)

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ...tháng ...năm...đến hết ngày ...tháng ... năm ...

Hợp đồng này được lập thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

 

Đại diện người sử dụng lao động                                       Người lao động

(kí, ghi rõ họ tên)                                                           (kí, ghi rõ họ tên)

Câu 4: Hãy viết một trong các hợp đồng sau: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng được sinh hoạt.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI, FAX

Căn cứ bộ luật dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ qui chế tổ chức hoạt động của bưu điện tỉnh Phú Yên…

Chúng tôi gồm

Bên yêu cầu cung cấp các dịch vụ điện thoại, gọi tắt là bên A

Tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân:… 

Người đại diện: ……..

Địa chỉ: …….

Bên cung cấp dịch vụ điện thoại, là công ti điện báo điện thoại gọi tắt là bên

Người đại diện: … Chức vụ: ...

Địa chỉ: ……

Điện thoại: ……

Tài khoản: …..

Hai bên thoả thuận kí hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ điện thoại theo các điều khoản như sau :

Điều 1: ……

Điều 2: ……

Điều 3: …… 


Đại diện bên A                                                   Đại diện bên B
(Kí tên, đóng dấu)                                            (Kí tên, đóng dấu)

Để hiểu thêm về cách làm một hợp đồng và mục đích, nội dung của một hợp đồng các em tham khảo thêm bài giảng Luyện tập viết hợp đồng.

3. Hỏi đáp về bài Luyện tập viết hợp đồng

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em.

 
 
MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)