YOMEDIA

Luyện tập viết hợp đồng - Ngữ văn 9


Bài học này giúp các em ôn lại lí thuyết về văn bản hợp đồng. Tập làm quen với việc viết những bản hợp đồng đơn giản, quen thuộc.

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

1.1. Ôn tập lí thuyết

a. Mục đích của hợp đồng là gì?

 • Ghi lại những nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch, nhằm đảm bảo thực hiện đúng những thỏa thuận đã cam kết.

b. Văn bản có tính chất pháp lí là

Văn bản hợp đồng.

c. Một bản hợp đồng gồm những mục

 • Phần mở đầu 
  • Quốc hiệu và tiêu ngữ.
  • Tên hợp đồng.
  • Thời gian, địa điểm.
  • Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.
 • Phần nội dung:
  • Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên.
 • Phần kết thúc:
  • Ghi chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết trong hợp đồng và xác nhận dấu của cơ quan.

d. Lời văn của hợp đồng phải ngắn gọn, chặt chẽ; số liệu phải chân thực, chính xác, thống nhất

2. Soạn bài Luyện tập viết hợp đồng

Để ôn lại lí thuyết về văn bản hợp đồng, các em có thể tham khảo bài soạn Luyện tập viết hợp đồng.

-- Mod Ngữ văn 9 HỌC247

 

YOMEDIA