ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Soạn bài Hợp đồng - Ngữ văn 9

Qua bài học giúp các em nắm được mục đích, yêu cầu, nội dung và cách làm hợp đồng.

VDO.AI
 

1. Tóm tắt nội dung

 • Hợp đồng là văn bản có tính chất pháp lí ghi lại nội dung thỏa tỏ thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thỏa thuận đã cam kết.
 • Hợp đồng gồm 3 phần:
 • Mở đầu: Quốc hiệu và tiêu ngữ. Tên hợp đồng. Thời gian, địa điểm. Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.
 • Nội dung: Gồm những điều kiện quy định trách nhiệm hai bên, chất lượng, mẫu mã sản phẩm, hiệu lực của hợp đồng.
 • Kết thúc: Ghi chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết trong hợp đồng và xác nhận dấu của cơ quan (nếu có).

2. Hướng dẫn luyện tập

Câu 1. Hãy lựa chọn những tình huống cần viết hợp đồng trong các trường hợp sau?

 • Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng thống nhất với nhau vẻ một hợp đồng mua bán.
 • Xã em và công ti Thiên Nông thống nhất đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu.
 • Hai bên thỏa thuận với nhau về việc thuê nhà.

Câu 2. Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc và dự kiến các điều cần cụ thể hóa bản hợp đồng thuê nhà.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm...

Tại địa điểm:............................

Bên chủ nhà

Ông (bà):...

Địa chỉ thường trú:.....................

Bên thuê nhà

Ông (bà): ...

Địa chỉ thường trú:.....................

Chứng minh nhân dân số:............. cấp ngày......... tại.........

Hai bên thỏa thuận lập hợp đềng cho thuê nhà với nội dung cụ thể sau đây: Điểu 1

Ông (bà)... cho ông (bà).... thuê một ngôi nhà ở số.... đường...

Thời gian cho thuê: 180 ngày (từ ngày..... tháng...... năm...... đến hết ngày.... tháng..... năm...... )

Giá thuê: 10 OOOđ (Mười nghìn đồng) / 1 ngày đêm Điểu 2

Ông (bà)............... có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản nhà ở, nếu tự ý đập phá, sửa chữa hoặc làm hư hỏng thì người thuê nhà phải bồi thường thiệt hại, nếu trả chậm thì phải chịu tiền thuê gấp đôi, bên chủ nhà muốn thay đổi hợp đồng phải báo trước 15 ngày.

Để hiểu hơn về bài học, các em tham khảo bài giảng Hợp đồng.

3. Hỏi đáp về bài Hợp đồng

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

 

 
 
MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)