Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 24 Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Hệ tư tưởng hay tôn giáo giữ địa vị thống trị ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

  • A. Đạo giáo
  • B. Nho giáo
  • C. Phật giáo
  • D. Thiên Chúa giáo
 • Câu 2:

  Trong các thế kỉ XVI – XVIII, tôn giáo mới được truyền bá vào nước ta là

  • A. Nho giáo
  • B. Đạo giáo
  • C. Phật giáo
  • D. Thiên Chúa giáo
 • Câu 3:

  Cơ sở khẳng định trong các thế kỉ XVI – XVIII, Thiên Chúa giáo đã trở thành một tôn giáo lan truyền trong cả nước là

  • A. Nhân dân không coi trọng Nho giáo như trước nữa
  • B. Số người theo Thiên Chúa giáo ngày càng đông
  • C. Nhà thờ Thiên Chúa giáo mọc lên ở nhiều nơi
  • D. Nhà nước phong kiến cho phép các giáo sĩ nước ngoài tự do truyền đạo
 • Câu 4:

  Nội dung giáo dục ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII chủ yếu là

  • A. Các môn khoa học
  • B. Các môn khoa học tự nhiên
  • C. Giáo lí Nho giáo
  • D. Giáo lí Phật giáo
 • Câu 5:

  Chữ Quốc ngữ xuất hiện ở nước ta từ thời gian nào và có đặc điểm gì?

  • A. Từ thế kỉ XVI – theo mẫu chữ Nôm
  • B. Từ giữa thế kỉ XVII – theo mẫu tự Latinh
  • C. Từ thế kỉ XVIII – theo mẫu chữ tượng hình
  • D. Từ đầu thế kỉ XX – theo mẫu chữ tượng ý
 • Câu 6:

  Khoa học tự nhiên trong các thế kỉ XVI – XVIII không có điều kiện phát triển chủ yếu là do

  • A. Thiếu sách vở
  • B. Những hạn chế về quan niệm và giáo dục đương thời
  • C. Không được ứng dụng vào thực tế
  • D. Trong chương trình thi cử không có các môn khoa học tự nhiên
 • Câu 7:

  Nét nổi bật về tình hình kĩ thuật Việt Nam trong các thế kỉ XVII – XVIII là

  • A. Nhiều thành tựu kĩ thuật được du nhập từ phương Tây
  • B. Tiếp cận được với sự phát triển của kĩ thuật thế giới
  • C. Được du nhập từ phương Tây nhưng vì nhiều lí do nên không có đk phát triển
  • D. Quá lạc hậu so với sự phát triển chung của các nước trong kv và thế giới
 • Câu 8:

  Bộ quốc sử tiêu biểu của Việt Nam thời phong kiến là

  • A. Lê triều công nghiệp thực lục của Hồ Sĩ Dương
  • B. Ô châu cận lục của Dương Văn An
  • C. Đại Nam thực lục của Quốc sử quán triều Nguyễn
  • D. Đại Việt sử kí toàn thư của Ngô Sĩ Liên
 • Câu 9:

  Bộ phận văn học rất phát triển ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

  • A. Văn học chữ Hán
  • B. Văn học dân gian
  • C. Văn học chữ Nôm
  • D.  Văn học chữ Quốc Ngữ
 • Câu 10:

  Tác phẩm điêu khắc gỗ tiêu biểu nhất ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

  • A. Tượng Phật chùa Tây Phương (Hà Nội)
  • B. Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (Bắc Ninh)
  • C. tượng Phật chùa Quỳnh Lâm (Hà Nội)
  • D. Chùa Một Cột
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn