YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bộ phận văn học rất phát triển ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

  • A. Văn học chữ Hán
  • B. Văn học dân gian
  • C. Văn học chữ Nôm
  • D.  Văn học chữ Quốc Ngữ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 21959

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON