YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.3 trang 67 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.3 trang 67 SBT Lịch Sử 9

Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931 là

A. đời sống nhân dân cực khổ, mâu thuẫn xã hội gay gắt

B. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh

C. Thực dân Pháp tăng cường chính sách đàn áp khủng bố

D. chủ nghĩa Mác- Lê nin được truyền bá rộng rãi.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.3

Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931 là thực dân Pháp tăng cường chính sách đàn áp khủng bố.

Đáp án C

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.3 trang 67 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON