YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 68 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 2 trang 68 SBT Lịch Sử 9

Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau 

1, [ ] Cuộc đại khủng hoảng inh tế thế giới (1929-193) tác động mạnh mẽ đến Việt Nam, làm cho công nhân bị rơi vào tình trạng thất nghiệp, nông dân bị bần cùng hoá và rơi vào tình trạng phá sản hoàng loạt.

2, [ ] do chính sách đàn áp, khủng bố khốc liệt của thực dân Pháp, phong trào cách mạng 1930-1931 dã diễn ra mạng mẽ trên phạm vi cả nước

3, [ ] trong phong trào cách mạng 1930-1931, Hà Nội, Hải Phòng và Sài Gòn Chợ Lớn là phong trào phát triển mạnh mẽ nhất.

4, [ ] trong phong trào cách mạng 1930-1931, cờ đỏ búa liềm của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã xuât hiện trên các đương phố Hà Nội và một số địa phương khác.

5, [ ] Sau khi bộ máy chính quyền của thực dân phong kiến và tay sai tê liệt, tan rã,  chính quyền thực dân theo hình thức Xô Viết được thành lập một số huyện thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Đúng 1, 2, 4

Sai 3, 5 

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 68 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON