YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 69 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 4 trang 69 SBT Lịch Sử 9

Hãy điền các mốc thời gian cho phù hợp với những nội dung lịch sử của phong trào cách mạng 1930-1931?

1....Cuộc bãi công của 3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng.

2....Cuộc bãi công của 4000 công nhân nhà máy sợi Nam Định, của hơn 400 công nhân nhà máy diêm và nhà máy cưa Bến Thuỷ (Vinh), nhà máy xi măng Hải Phòng.

3....Lần đầu tiên, công nhân và các tâng lớp nhân dân Đông Dương tỏ rõ dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới và biểu dương lực lượng của mình.

4....Phong trào Công- Nồng phát triển đến đỉnh cao

5....Cuộc biểu tình khổng lồ của nông dân huyện Hưng Nguyên (Nghệ An)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

1. Tháng 2/1930: Cuộc bãi công của 3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng.

2. Tháng 4.1930: Cuộc bãi công của 4000 công nhân nhà máy sợi Nam Định, của hơn 400 công nhân nhà máy diêm và nhà máy cưa Bến Thuỷ (Vinh), nhà máy xi măng Hải Phòng.

3. Ngày 1-5-1930: Lần đầu tiên, công nhân và các tâng lớp nhân dân Đông Dương tỏ rõ dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới và biểu dương lực lượng của mình.

4. Tháng 5/1930: Phong trào Công- Nồng phát triển đến đỉnh cao

5. Ngày 12 tháng 9 năm 1930: Cuộc biểu tình khổng lồ của nông dân huyện Hưng Nguyên (Nghệ An)

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 69 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON