YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 69 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 3 trang 69 SBT Lịch Sử 9

Hãy hoàn thành bảng dưới đây về cuộc sống của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

- Công Nhân: đời sống của các tầng lớp nhân dân vô cùng cực khổ, công nghiệp bị suy sụp, xuất nhập khẩu bị đình đốn, hàng hóa khan hiếm 

- Nông Dân: đời sống của các tầng lớp nhân dân vô cùng cực khổ, nông dân bị bần cùng hoá

- Tư sản dân tộc: đời sống của các tầng lớp nhân dân vô cùng cực khổ, bấp bênh.

- Tiểu tư sản: đời sống của các tầng lớp nhân dân vô cùng cực khổ, bấp bênh.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 69 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON