YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.4 trang 67 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.4 trang 67 SBT Lịch Sử 9

Cuộc đấu tranh ngày Quốc Tế Lao Động 1-5-1930 là bước ngoặt của phong trào đấu tranh giai đoạn 1930- 1931 vì

A. diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi cả nước, đây là lần đầu tiên giai cấp công nhân, nhân dân lao động biểu dương lực lượng của mình và thể hiện tình thần quốc tế vô sản

B. quần chúng đấu tranh vũ trang lật đổ chính quyền thực dân phong kiến.

C. diễn ra mạnh mẽ ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham ra

D. diễn ra ở các thành phố lớn, quần chúng đã lật đổ được chính quyền thực dân, phong kiến

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.4

Cuộc đấu tranh ngày Quốc Tế Lao Động 1-5-1930 là bước ngoặt của phong trào đấu tranh giai đoạn 1930- 1931 vì diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi cả nước, đây là lần đầu tiên giai cấp công nhân, nhân dân lao động biểu dương lực lượng của mình và thể hiện tình thần quốc tế vô sản.

Đáp án A

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.4 trang 67 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON