YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.2 trang 67 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 1.2 trang 67 SBT Lịch Sử 9

Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam những năm khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là

A. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và giữa nông dân với địa chủ phong kiến

B. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tầng lớp tư sản mại bản

C. Mâu thuẫn nông dân với địa chủ phong kiến và giữa công nhân với tư bản

D. Mâu thuẫn giữa công nhân với thực dân pháp tay sai.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.2

Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam những năm khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và giữa nông dân với địa chủ phong kiến

Đáp án A

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 67 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON