ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1.7 trang 35 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.7 trang 35 SBT Lịch Sử 8

Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Cam-pu-chia và nhân dân Lào chống ách thống trị thực dân có điểm chung là

A. đều đặt dưới sự lãnh đạo của những người trong Hoàng tộc

B. các nhà sư có vai trò rất lớn trong các cuộc khởi nghĩa

C. đều kéo dài nhiều năm liền, gây cho quân Pháp nhiều thiệt hại

D. có sự liên minh, liên kết với các nhóm nghĩa quân ở Việt Nam và địa bàn hoạt động của nghĩa quân mở rộng sang cả nước ta.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.7

Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Cam-pu-chia và nhân dân Lào chống ách thống trị thực dân có điểm chung là có sự liên minh, liên kết với các nhóm nghĩa quân ở Việt Nam và địa bàn hoạt động của nghĩa quân mở rộng sang cả nước ta.

Chọn: D

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.7 trang 35 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON