ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1.6 trang 35 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.6 trang 35 SBT Lịch Sử 8

Nước đế quốc mượn cớ giúp đỡ nhân dân Phi-lip-pin chống ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha nhưng sau đó đã thôn tính nước này là

A. Pháp

B. Nhật Bản

C. Mĩ

D. Anh

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.6

Nước đế quốc mượn cớ giúp đỡ nhân dân Phi-lip-pin chống ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha nhưng sau đó đã thôn tính nước này là Mĩ.

Chọn: C

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.6 trang 35 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON