ADMICRO
VIDEO

Bài tập 5 trang 37 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 5 trang 37 SBT Lịch Sử 8

Vì sao phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á giai đoạn này đều thất bại?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á giai đoạn này đều thất bại do:

- Thiếu tổ chức, hoạt động phân tán, chưa kết hợp thành phong trào chung trong các nước…

- Chưa có đường lối cứu nước đúng đắn

- Kẻ thù còn mạnh

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 37 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON