ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1.8 trang 35 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.8 trang 35 SBT Lịch Sử 8

Các phong trào đấu tranh chống ách thống trị thực dân của nhân dân các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có điểm chung là

A. Các phong trào diễn ra sôi nổi, quyết liệt, nhưng cuối cùng đều thất bại.

B. Giai cấp tư sản dân tộc xuất hiện và có vai trò nhất định trong phong trào dân tộc.

C. Giai cấp công nhân hình thành và thành lập tổ chức Công đoàn, đóng vai trò tích cực trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác vào Đông Nam Á.

D. Tất cả cả ý trên.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.8

Các phong trào đấu tranh chống ách thống trị thực dân củĐông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có điểm chung là các phong trào diễn ra sôi nổi, quyết liệt, nhưng cuối a nhân dân các nước cùng đều thất bại.

Chọn: A

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.8 trang 35 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON