ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2 trang 35 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 2 trang 35 SBT Lịch Sử 8

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

1. ☐ Mĩ là nước đi đầu trong cuộc xâm lược thuộc địa ở Đông Nam Á.

2. ☐ Trong cuộc đấu tranh chống xâm lược ở Đông Nam Á, Đảng Cộng Sản đã thành lập sớm nhất ở Việt Nam.

3. ☐ Cuối thế kỉ XIX, nước duy nhất ở Đông Nam Á làm cuộc cách mạng thành công, lật đổ ách thống trị của thực dân Châu Âu và In-đô-nê-xi-a.

4. ☐ Nước vừa thoát khỏi ách thống trị của Tây Ban Nha lại trở thành thuộc địa của Mĩ và Phi-líp-pin

5. ☐ Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Việt Nam có mối liên kết đặc biệt với cuộc chiến đấu của nhân dân Lào và nhân dân Cam-pu-chia.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Đúng: 4, 5

Sai: 1, 2, 3

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 35 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON