YOMEDIA
NONE

Bài tập 1.7 trang 95 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 1.7 trang 95 SBT Lịch Sử 7

"Gia Định tam gia" được dùng để nói về các tác giả

A. Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tĩnh, Phan Huy Chú.

B. Lê Quý Đôn, Ngô Nhân Tĩnh, Lê Quang Định.

C. Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tĩnh, Lê Quang Định.

D. Lê Quý Đôn, Lê Hữu Trác, Lê Quang Định.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.7

"Gia Định tam gia" được dùng để nói về các tác giả Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tĩnh, Lê Quang Định.

Đáp án C

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.7 trang 95 SBT Lịch Sử 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON