ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1.2 trang 31 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 1.2 trang 31 SBT Lịch Sử 6

Trình độ chế tác công cụ đá của người thời Phùng Nguyên - Hoa Lộc tiến bộ hơn so với người thời Hoà Bình - Bắc Sơn - Hạ Long là:

A. Họ đã biết ghè, đẽo đá và mài lưỡi cho sắc.

B. Họ đã biết dùng nhiều loại đá khác nhau để làm nhiều loại hình công cụ.

C. Các công cụ đã được mài nhẵn rộng cả hai mặt, có cả những lưỡi đục, bàn mài, cưa đá,... để chế tác công cụ.

D. cả ba ý trên.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.2

 
 

Trình độ chế tác công cụ đá của người thời Phùng Nguyên - Hoa Lộc tiến bộ hơn so với người thời Hoà Bình - Bắc Sơn - Hạ Long là các công cụ đã được mài nhẵn rộng cả hai mặt, có cả những lưỡi đục, bàn mài, cưa đá,... để chế tác công cụ.

Đáp án C

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 31 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1