ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1.1 trang 31 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 1.1 trang 31 SBT Lịch Sử 6

Buổi đầu của thời đại dựng nước, tương ứng với thời văn hoá Phùng Nguyên - Hoa Lộc, có niên đại cách ngày nay khoảng

A. 4000 - 3500 năm.

B. 4000 - 3500 năm.

C. 3000 năm.

D. 2800 - 2700 năm.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.1

 
 

Buổi đầu của thời đại dựng nước, tương ứng với thời văn hoá Phùng Nguyên - Hoa Lộc, có niên đại cách ngày nay khoảng 4000 - 3500 năm.

Đáp án B

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 31 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1