YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập Thảo luận 1 trang 86 SGK Lịch sử 11 Bài 16

Bài tập Thảo luận 1 trang 86 SGK Lịch sử 11 Bài 16

Nêu những diễn biến chính của phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a trong thập niên 20 của thế kỉ XX.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Diễn biến chính của phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a trong thập niên 20 của thế kỉ XX được chia 2 giai đoạn:
  • Giai đoạn 1: Phong trào đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a.
   • Tháng 5-1920, Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a thành lập.
   • Trong những năm 1926-1927, diễn ra cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Gia-va và Xu-ma-tơ-ra. Tuy thất bại, nhưng cuộc khởi nghĩa đã làm rung chuyển nền thống trị của thực dân Hà Lan ở In-đô-nê-xi-a.
  • Giai đoạn 2: Phong trào đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng Dân tộc In-đô-nê-xi-a.
   • Từ năm 1927, phong trào cách mạng chuyển vào tay Đảng Dân tộc của giai cấp tư sản, đứng đầu là Ác-mét Xu-các-nô.
   • Chủ trương: đoàn kết các lực lượng dân tộc, chống đế quốc.
   • Đường lối: đấu tranh bằng con đường hòa bình và phong trào bất hợp tác với chính quyền thực dân.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 1 trang 86 SGK Lịch sử 11 Bài 16 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON