AMBIENT
UREKA

Bài tập 2 trang 89 SGK Lịch sử 11

Giải bài 2 tr 89 sách GK Sử lớp 11

Phong trào chống Pháp của nhân dân Lào và Cam-pu-chia giữa hai cuộc chiến tranh thế giới diễn ra như thế nào ?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

 • Sau Chiến tranh thế giới thứ nhãt, phong trào đấu tranh diễn ra mạnh mẽ ở do chính sách bóc lột, đàn áp của thực dân Pháp.
 • Năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời mở ra một thời kì đấu tranh mới, đưa phong trào tiếp tục phát triển.
 • Trong những năm 1936 - 1939, phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương đã tập hợp đông đảo các lực lượng chống chủ nghĩa phát xít và bọn phản động thuộc Phong trào đấu tranh đòi các quyền tự do dân chủ phát triển mạnh mẽ.
 • Những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu...
 • Nhận xét:
  • Phong trào phát triển mạnh mẽ, kéo dài.
  • Mang tính tự phát.
  • Có sự liên minh chiến đấu giữa nhân dân ba nước Đông Dương.
  • Chưa giành được thắng lợi.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 89 SGK Lịch sử 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON