YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập Thảo luận trang 84 SGK Lịch sử 11 Bài 16

Bài tập Thảo luận trang 84 SGK Lịch sử 11 Bài 16

Tình hình các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có những chuyển biến quan trọng nào về mặt kinh tế, chính trị, xã hội?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Nguyên nhân: do chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa của thực dân phương Tây.
 • Chuyển biến:
  • Về kinh tế: trở thành thị trường và nơi cung cấp nguyên liệu cho các nước chính quốc.
  • Về chính trị: các nước Đông Nam Á đều bị chính quyền thực dân khống chế.
  • Về xã hội: sự phân hóa giai cấp diễn ra ngày càng sâu sắc.
   • Giai cấp tư sản dân tộc lớn mạnh dần cùng với sự phát triển của kinh tế công thương nghiệp.
   • Giai cấp công nhân ngày càng trưởng thành về số lượng và ý thức cách mạng.
   • Phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á cũng có bước phát triển mới.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 84 SGK Lịch sử 11 Bài 16 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON