YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập Thảo luận trang 89 SGK Lịch sử 11 Bài 16

Bài tập Thảo luận trang 89 SGK Lịch sử 11 Bài 16

Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm có ý nghĩa như thế nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Cách mạng năm 1932 ở Xiêm có ý nghĩa:
    • Thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ quân chủ lập hiến.
    • Tạo điều kiện cho việc tiến hành các cải cách theo hướng tư sản.
    • Mở ra một thời kì phát triển mới của Xiêm.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 89 SGK Lịch sử 11 Bài 16 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON