AMBIENT
UREKA

Bài tập 1 trang 89 SGK Lịch sử 11

Giải bài 1 tr 89 sách GK Sử lớp 11

Nêu một số nét khái quát về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Dưới sự tác động của Cách mạng tháng Mười và cao trào cách mạng thế giới, phong trào độc lập dân tộc phát triển mạnh mẽ, đa dạng, nhưng không đồng đều giữa các nước.
  • Phong trào có nhiều điểm mới: phong trào dân tộc tư sản có những bước tiến rõ rệt về về tổ chức và mục tiêu đấu tranh ; khuynh hướng vô sản xuất hiện ; sự ra đời của các Đảng Cộng sản ở một số nước.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 89 SGK Lịch sử 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON