YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập Thảo luận 2 trang 86 SGK Lịch sử 11 Bài 16

Bài tập Thảo luận 2 trang 86 SGK Lịch sử 11 Bài 16

Lập niên biểu về phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a trong thập niên 30 của thế kỉ XX.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Bảng niên biểu về phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a trong thập niên 30 của thế kỉ XX:

Thời gian Sự kiện Kết quả
Năm 1933 Cuộc khởi nghĩa của các thủy binh ở cảng Su-ra-bay-a. Bị đàn áp, thất bại và đặt Đảng ra ngoài vòng pháp luật.
Tháng 12-1939 Liên minh chính trị In-đô-nê-xi-a đã triệu tập Đại hội đại biểu nhân dân, biểu thị sự thống nhất dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Thông qua Nghị quyết về ngôn ngữ, Quốc kì, Quốc ca.
Tháng 9-1941 Hội đồng nhân dân In-đô-nê-xi-a được thành lập. Muốn hợp tác với chính quyền thực dân để chống phát xít Nhật. Thực dân Hà Lan từ chối.

 

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 2 trang 86 SGK Lịch sử 11 Bài 16 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON