YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập Thảo luận trang 87 SGK Lịch sử 11 Bài 16

Bài tập Thảo luận trang 87 SGK Lịch sử 11 Bài 16

Liên minh chiến đấu chống Pháp của nhân dân ba nước Đông Dương được thể hiện ở những sự kiện nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Liên minh chiến đấu chống Pháp của nhân dân ba nước Đông Dương được thể hiện:
    • Ở Lào, trong những năm 1918-1922, cuộc khởi nghĩa của người Mèo do Chậu Pa-chay lãnh đạo diễn ra ở Bắc Lào và Tây Bắc Việt Nam.
    • Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (tháng 10-1930, đổi thành Đảng Cộng sản Đông Dương) đã mở ra thời kì mới của phong trào cách mạng Đông Dương.
    • Trong những năm 1936-1939, phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương đã tập hợp đông đảo nhân dân tham gia đấu tranh chống phản động thuộc địa, chống phát xít và chống chiến tranh.
    • Một số cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương đã được xây dựng và củng cố ở Viêng Chăn, Phnôm Pênh…

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 87 SGK Lịch sử 11 Bài 16 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON