YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 169 SGK Lịch sử 10

Giải bài 1 tr 169 sách GK Sử lớp 10

Tại sao nói: Sự nghiệp thống nhất Đức, thống nhất I-ta-li-a và nội chiến Mĩ mang tính chất một cuộc cách mạng tư sản?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Về mục tiêu: đều nhằm thủ tiêu những tàn dư của chế độ cũ trong nước, vai trò kinh tế phát triển (Mĩ) hoặc thống nhất đất nước thông qua chiến tranh (Đức), loại bỏ sự thống trị của phong kiến nước ngoài và các thế lực phong kiến bảo thủ (I-ta-li-a), mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
  • Về lãnh đạo: quý tộc tư sản hoá (I-ta-li-a, Đức) hoặc tư sản (Mĩ).
  • Về lực lượng: được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân.
  • Về kết quả: Đức, I-ta-li-a được thống nhất, thành lập các nhà nước Liên bang, ban hành Hiến pháp mới vai trò lãnh đạo của quý tộc tư sản hoá được tăng cường. Nước Mĩ chấm dứt chế độ nô lệ ở miền Nam, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ. Sau các cuộc thống nhất Đức, I-ta-li-a, nội chiến ở Mĩ thì các nước này nhanh chóng vươn lên trở thành những nước tư bản phát triển, chủ nghĩa tư bản đã dần trở thành hệ thống thế giới.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 169 SGK Lịch sử 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON