Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 33 Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Sau khi đế chế Đức được thành lập, Bixmác giữ chức vụ

  • A. Vua nước Đức thống nhất
  • B. Hoàng đế nước Đức thống nhất
  • C. Thủ tướng nước Đức thống nhất
  • D. Tổng thổng nước Đức thống nhất
 • Câu 2:

  Hiến pháp mới của Đức được ban hành, trong đó củng cố vai trò của

  • A. Giai cấp tư sản Đức
  • B. Giai cấp tư sản và quý tộc tư sản hóa
  • C. Quý tộc quân phiệt Đức
  • D. Quý tộc quân phiệt Phổ
 • Câu 3:

  Sự kiện thành lập đế chế Đức có điểm gì đặc biệt?

  • A. Vua Phổ trở thành Thủ tướng nước Đức
  • B. Bixmác (một quý tộc Phổ) lên ngôi hoàng đế
  • C. Được tổ chức tại cung điện Vécxai (Pháp)
  • D. Có sự tham dự của tất cả các hoàng đế các nước láng giềng  
 • Câu 4:

  Việc thống nhất nước Đức mang tính chất

  • A. Một cuộc cách mạng
  • B. Một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc
  • C. Một cuộc cách mạng tư sản
  • D. Một cuộc nội chiến
 • Câu 5:

  Lãnh thổ Mĩ kéo dài tới bờ biển Thái Bình Dương khi nào

  • A. Giữa thế kỉ XIX
  • B. Cuối thế kỉ XIX
  • C. Đầu thế kỉ XIX
  • D. Nửa cuối thế kỉ XVIII
 • Câu 6:

  Đến cuối thế kỉ XIX, nền kinh tế Mĩ có điểm gì nổi bật?

  • A. Kinh tế công thương nghiệp TBCN phát triển mạnh mẽ
  • B. Là nền nông nghiệp sản xuất lớn
  • C. Miền Bắc và miền Nam phát triển theo hai con đường khác nhaU
  • D. Mỗi miền Bắc, Tây, Nam phát triển theo những con đường khác nhau
 • Câu 7:

  Sau cuộc chiến tranh giành độc lập, lãnh thổ nước Mĩ có đặc điểm gì

  • A. Bao gồm 13 bang ven biển Đại Tây Dương thuộc Bắc Mĩ
  • B. Bao gồm các bang rộng lớn ven biển Thái Bình Dương
  • C. Bao gồm 13 bang ven biển Đại Tây Dương và nhanh chóng mở rộng sang phía Tây
  • D. Bao gồm 30 bang trải rộng từ đông sang tây
 • Câu 8:

  Cuộc nội chiến ở Mĩ được gọi là

  • A. Chiến tranh li khai
  • B. Cuộc cách mạng tư sản lần thứ hai
  • C. Cuộc đầu tranh giải phóng nô lệ
  • D. Công cuộc thống nhất đất nước
 • Câu 9:

  Năm 1861, ở Mĩ diễn ra sự kiện lịch sử gì?

  • A. Nội chiến bắt đầu
  • B. Lincôn trúng cử Tổng thống
  • C. Lincôn kí sắc lệnh cấp đất ở miền Tây cho dân di cư
  • D. Lincôn kí sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ
 • Câu 10:

  Trong bối cảnh đó, vấn đề xã hội nổi bật ở nước Mĩ là gì?

  • A. Nô lệ ở miền Nam nổi dậy chống chủ nô
  • B. Mâu thuẫn giữa tư sản và trại chủ ở miền Bắc với chủ nô ở miền Nam ngày càng gay gắt
  • C. Công nhân, nông dân, nô lệ, kể chủ trại nổi dậy chống chủ nô
  • D. Mâu thuẫn xã hội gay gắt

Được đề xuất cho bạn