ON
YOMEDIA

Nguyễn Thị Hoài Thương 's Profile

Nguyễn Thị Hoài Thương

Nguyễn Thị Hoài Thương

01/01/1970

Số câu hỏi 14
Số câu trả lời 140
Điểm 664
Kết bạn

Hoạt động gần đây (171)

Điểm thưởng gần đây (166)

  • Nguyễn Thị Hoài Thương : câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
  • Nguyễn Thị Hoài Thương : câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
  • Nguyễn Thị Hoài Thương : câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
  • Nguyễn Thị Hoài Thương : câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Thị Hoài Thương : câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Thị Hoài Thương : câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Thị Hoài Thương : user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Thị Hoài Thương : user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Thị Hoài Thương : user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thị Hoài Thương : user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng

 

1=>1