ON
YOMEDIA

Nguyễn Bá Tuyến's Profile

Nguyễn Bá Tuyến

Nguyễn Bá Tuyến

01/01/1970

Số câu hỏi 8
Số câu trả lời 86
Điểm 299
Kết bạn

Bạn bè (4)

Hoạt động gần đây (109)

Điểm thưởng gần đây (104)

  • Nguyễn Bá Tuyến: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 ngày
  • Nguyễn Bá Tuyến: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Bá Tuyến: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Bá Tuyến: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Bá Tuyến: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Bá Tuyến: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Bá Tuyến: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Bá Tuyến: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Bá Tuyến: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Bá Tuyến: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng

 

1=>1