ON
YOMEDIA

Đinh Trí Dũng's Profile

Đinh Trí Dũng

Đinh Trí Dũng

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 720
Điểm 3474
Kết bạn

Bạn bè (3)

Hoạt động gần đây (738)

Điểm thưởng gần đây (758)

  • Đinh Trí Dũng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Đinh Trí Dũng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Đinh Trí Dũng: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 5 tháng
  • Đinh Trí Dũng: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng
  • Đinh Trí Dũng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Đinh Trí Dũng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Đinh Trí Dũng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Đinh Trí Dũng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Đinh Trí Dũng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Đinh Trí Dũng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1