YOMEDIA
NONE

Tính thời gian đun sôi ấm nước có hai điện trở R1=4Ω,R2=6Ω và R1 nối tiếp R2 ?

Dòng điện có hai điện trở R1=4Ω,R2=6Ω.Nếu sử dụng điện trở R1 thì thời gian đun sôi nước là 10 phút.Tính thời gian đun sôi ấm nước trên. Biết U không đổi trong 2 trường hợp:

a,R1 nối tiếp R2

b,R1 song song R2

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • a) \(R_{12}=R_1+R_2=4+6=10\)Ω

  t= 10 phút = 600s

  Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước:

  Q= \(\frac{U^2}{R_1}.t=\)\(\frac{U^2}{4}.600=150U^2\)

  Thời gian đun sôi nước khi \(R_1\)nối tiếp \(R_2\):

  \(t_1\) = \(\frac{Q}{\frac{U^2}{R_1+R_2}}=\frac{150U^2}{\frac{U^2}{4+6}}=1500s\)= 25 phút

   

    bởi Nguyễn Ngọc Nam 19/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON