AMBIENT

Tính điện trở của đèn loại 6V - 9W khi nó hoạt động bình thường?

bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 19/09/2018

Cho bóng đèn loại 6V - 9W mắc nối tiếp với một điện trở R\(_x\) vào nguồn điện có hiệu điện thế 9V

a) Tính điện trở của đèn khi nó hoạt động bình thường

b) Để đèn sáng bình thường thì điện trở R\(_x\) có gái trị bao nhiêu?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Rđ=\(\dfrac{U^2}{P}=\dfrac{6^2}{9}=4\Omega\)

  Iđ=\(\dfrac{U_đ}{R_đ}=\dfrac{6}{4}=1,5A\)

  b) Để đèn sáng bình thường thì I=1,5A

  R=\(\dfrac{U_{tđ}}{I_{tđ}}=\dfrac{9}{1,5}=6\Omega\)

  Rx+Rđ=6

  Rx=6-Rđ=6-4=2\(\Omega\)

  bởi Tuyết Đen 19/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>