ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch mắc nối tiếp và mắc vào nguồn có hiệu điện thế 12V?

Cho 2 điện trở \(R_1\)\(R_2\) mắc nối tiếp nhau và mắc vào nguồn có hiệu điện thế 12V. Trong đó \(R_1\)=3Ω, \(R_2\)=5Ω . Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • Tóm tắt:

  \(R_1ntR_2\)

  \(R_1=3\Omega\)

  \(R_2=5\Omega\)

  \(U=12V\)

  \(I_1=?\)

  \(I_2=?\)

  -----------------------------------------

  Bài làm:

  Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

  \(R_{TĐ}=R_1+R_2=3+5=8\left(\Omega\right)\)

  Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là:

  \(I=\dfrac{U}{R_{TĐ}}=\dfrac{12}{9}=\dfrac{4}{3}\approx1,33\left(A\right)\)

  \(R_1ntR_2\) nên: \(I_1=I_2=I=1,33\left(A\right)\)

  Vậy ...................................

    bởi Mai Thị Thủy 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho đoạn mạch gồm R1 nối tiếp R2, R2 song song với R3. Biết R1=10 ôm, R2=R3=30 ôm, U=12V.

  a) Tính điện trở tương đương.

  b) Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở.

    bởi May May 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ta có đoạn mạch: R1 nt (R2 // R3)

  a/ Rtd= R1 + (\(\dfrac{R_2.R_3}{R_2+R_3}\)) = 10 + \(\dfrac{30.30}{30+30}\)= 25 \(\)ôm

  b/ I = I1 = I23 = \(\dfrac{U}{R_{td}}\)= \(\dfrac{12}{25}\) = 0,48 A

  U23 = U2 = U3 = \(\)I23 . R23 = 0,48 . 15 = 7,2 V

  I2 = \(\dfrac{U_2}{R_2}\)= \(\dfrac{7,2}{30}\)= 0,24 A

  I3 = \(\dfrac{U_3}{R_3}\)=\(\dfrac{7,2}{30}\)= 0,24A

    bởi Trương Quốc Vương 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1