RANDOM

Tính công suất lớn nhất mà bộ phận điện trở chịu được khi chúng chịu được HĐT tối đa lần lượt là U1= U2= 6V

bởi Huong Duong 19/09/2018

R3 R1 R2 A B

Cho 3 điện trở \(R1,R2 \)\(R3 \)=16Ω chịu được HĐT tối đa lần lượt là \(U1=U2=6V\);

\(U3=12V\). Người ta ghép 3 điện trở nói trên thành 1 đoạn mạch AB như hình vẽ thì điện trở của đoạn mạch đó là \(RAB=\)

1.Tính \(R1,R2 \).Biết rằng nếu đổi chỗ \(R2\) với \(R3\) thì \(RAB=\)7,5Ω.

2.Tính công suất lớn nhất mà bộ phận điện trở chịu được.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Ta có: \(R_{AB}=\dfrac{\left(R_1+R_2\right).R_3}{R_1+R_2+R_3}=\dfrac{16\left(R_1+R_2\right)}{16+R_1+R_2}=8\)

  \(\Leftrightarrow16R_1+16R_2=128+8R_1+8R_2\)

  \(\Leftrightarrow8R_1+8R_2=128\)

  \(\Rightarrow R_1+R_2=16\Omega\Rightarrow R_2=16-R_1\)(1)

  Nếu đỗi chõ R2 với R3:

  \(R_{AB}'=\dfrac{\left(R_1+R_3\right).R_2}{R_1+R_2+R_3}=\dfrac{\left(R_1+16\right)R_2}{16+16}=7,5\)

  \(\Rightarrow\left(R_1+16\right)R_2=240\)

  \(\Leftrightarrow\left(16+R_1\right)\left(16-R_1\right)=240\)

  \(\Leftrightarrow R_1^2=16\Rightarrow R_1=4\)

  => R2 = 12 (ohm)

  b, Vì \(R1ntR2\) => I1 = I2 \(\Rightarrow\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{R_1}{R_2}=\dfrac{1}{3}\)

  => U2 > U1; Nếu U2 max = 6V => U1 = 2V

  Lại có U3 // U12

  => U3max = UAB max = U1 + U2 = 2 + 6 =8 (Ohm)

  \(P_{AB}=\dfrac{U^2}{R}=\dfrac{8^2}{\dfrac{\left(R_1+R_2\right)R_3}{R_1+R_2+R_3}}=\dfrac{64}{\dfrac{\left(2+6\right)16}{2+3+16}}=12\left(W\right)\)(hỏi tí bộ điện trở có giống bộ phận điện trở hăm)

  bởi Nguyen Phu 19/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>