ON
YOMEDIA
VIDEO

Nếu hiệu điện thể thứ cấp là 4400V thì hiệu điện thế hai đầu cuộn sơ cấp là bao nhiêu?

I . Một máy biến thể, cuộn sơ cấp 4000 vòng,t thứ cấp 600 vòng. Đặt vào cuộn sơ cấp một hiện điện thế 220V thì hiệu điện thế hai đầu thứ cấp là bao nhiêu?

2. Một máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp là 120 vòng, cuộn thứ cấp 2400 vòng. Nếu hiệu điện thể thứ cấp là 4400V thì hiệu điện thế hai đầu cuộn sơ cấp là bao nhiêu?

3 Một máy biến thế, cuộn sơ cấp 200 vòng,t thứ cấp 600 vòng. Đặt vào cuộn sơ cấp một hiện điện thế 6V thì hiệu điện thế của cuộn thứ cấp là bao nhiêu?

: 4 Một nhà máy điện truyền đi công suất 10^8W bằng đường dây có điện trở 20 ôm Hiện điện thế nhà máy phát ra là 10^5 V Tĩnh công suất hao phí trên đường dây tải điện.

5Người ta truyền tải đi một công suất IOOkW. Hiệu điện thể đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp là 2ooov. Điện trở của đường dây là 100 ôm. Tĩnh công suất hao phí trên đường dây tải điện

6. Một vậ AB cao 2cm đặt cách thấu kính hội tụ 6cm. Thấu kính có tiêu cự lOcm. Vẽ hình và nêu tính chất ảnh. Ảnh cách thấu kính bao nhiêu và cao bao nhiêu?

7. Một vật AB đặt cách thấu kính hội tụ 24cm và thấu kính có tiêu cự l6 cm. Vẽ hình và tìm vị trí của ảnh
8. Một vật AB đặt cách thấu kính hộỉ tụ 30cm và thấu kính có tiêu cự 20cm. Vẽ hình và tìm vị trí của ảnh.
9. Vật AB cao 2cm. Đặt cách thấu kính hội tụ một khoảng 5cm. Tiêu cự của thấu kính ìà 10cm. Tìm vị trí và độ cao của ảnh
10 Một Vật AB cao 4,5cm đặt cách `thấu kính hội tụ 15cm. Thấu kinh có tiêu cự lOcm. Vẽ hix tìm vị trí Và độ cao của ảnh

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • B6: ảnh ảo cùng chiều vs vật và cao hơn vật\(\Delta ABO\infty\Delta A'B'O\Rightarrow\dfrac{AB}{A'B'}=\dfrac{OA}{OA'}\left(1\right)\)

  \(\Delta OIF'\infty\Delta A'B'F'\Rightarrow\dfrac{OF'}{A'F'}=\dfrac{OI}{A'B'}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{OF'}{OA'+OF'}=\dfrac{AB}{A'B'}\) (2) ( vì OI= AB)

  (1,2) => \(\dfrac{OF'}{OA'+OF'}=\dfrac{OA}{OA'}\Rightarrow OA'=15\)

  Thay vào (1) => A'B' = 5

  B7:

  \(\Delta ABO\infty\Delta A'B'O\Rightarrow\dfrac{AB}{A'B'}=\dfrac{OA}{OA'}\left(1\right)\)

  \(\Delta OIF'\infty\Delta A'B'F'\Rightarrow\dfrac{OF'}{A'F'}=\dfrac{OI}{A'B'}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{OF'}{OA'-OF'}=\dfrac{AB}{A'B'}\) (2) ( vì OI= AB)

  (1,2) \(\Rightarrow\dfrac{OF'}{OA'-OF'}=\dfrac{OA}{OA'}\Rightarrow OA'=48\)

  A B O F I F' A' B' 7: 6 A' B' F A B I O F'

    bởi Huỳnh Vy 19/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1