YOMEDIA
ZUNIA12

Hai điện trở R1 = 5 Ω và R2 = 15 Ω mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua điện trở R1 là 2 A. Thông tin nào sau đây là đúng?

A. Điện trở tương đương của cả mạch là 15 Ω.

B. Cường độ dòng điện qua điện trở R2 là 8 A.

C. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 40 V.

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là 20 V.

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Đáp án C

  A – sai, điện trở tương đương của đoạn mạch là: \({R_{td}} = {R_1} + {R_2} = 5 + 15 = 20\left( \Omega  \right)\)

  B – sai, vì hai điện trở mắc nối tiếp nên cường độ dòng điện qua mạch chính bằng cường độ dòng điện dòng điện qua mỗi điện trở \( \Rightarrow I = {I_1} = {I_2} = 2A\)

  C – đúng, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là: \(U = I.{R_{td}} = 2.20 = 40\left( V \right)\)

  D – sai, hiệu điện thế hai đầu điện trở R1 là: \({U_1} = {I_1}.{R_1} = 2.5 = 10\left( V \right)\)

    bởi hành thư 26/10/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON