Tìm chu kì dao động của con lắc đơn ?

bởi Lê Bảo An ngày 13/09/2017

Giúp tớ vs các bạn ơiii

Một con lắc đơn gồm quả cầu kim loại nhỏ, khối lượng 10 g, tích điện q = 5,6.10-6 C, được treo trên một sợi dây mảnh, cách điện, dài 1,4 m. Con lắc được đặt trong một điện trường đều có phương nằm ngang, độ lớn E = 104 V/m, tại nơi có giạ tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. Cho con lắc dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng, chu kì dao động của con lắc là 

Câu trả lời (1)

  • Ta có \(tan\alpha = \frac{F_d}{P} = \frac{qE}{mg}\approx 0,57755\Rightarrow \alpha \approx 30^0\)

    \(T = 2 \pi \sqrt{\frac{l}{g'}}= 2 \pi \sqrt{\frac{l}{g/cosa}} = 2 \pi \sqrt{\frac{l}{g}cos\alpha } \approx 2,21 (s)\)

     

    bởi Nguyễn Trọng Nhân ngày 13/09/2017
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan