YOMEDIA
ZUNIA12

Người ta dùng một laze \(C{O_2}\) có công suất \(P = 10W\) để làm dao mổ.

Tia laze chiếu vào chỗ nào sẽ làm cho nước của phần mô ở chỗ đó bốc hơi và mô bị cắt. Chùm tia laze có bán kính \(r = 0,1mm\) và di chuyển với tốc độ \(\nu  = 0,5cm/s\) trên bề mặt của một mô mềm.

a) Tính nhiệt lượng để làm bốc hơi \(1m{m^3}\) nước ở \({37^o}C\)

b) Tính thể tích nước có thể làm bốc hơi trong \(1{\rm{s}}\)

c) Tính chiều sâu cực đại của vết cắt.

Nhiệt dung riêng của nước: \(c = 4,18kJ/(kg.K)\)

Nhiệt hóa hơi riêng của nước: \(L = 2260kJ/kg\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a) + Nhiệt lượng cần để đưa nước đến nhiệt độ sôi là: \({Q_1} = mc\Delta t = DVc({T_s} - {t_0})\)

  + Nhiệt lượng làm nước chuyển từ thể lỏng sang khí ở điểm sôi: \({Q_2} = m\lambda  = DV\lambda \)

  Nhiệt lượng của laze cần thiết làm bốc hơi \(1m{m^3}\) nước ở \({37^o}C\):

  \(\begin{array}{l}Q = {Q_1} + {Q_2} \\= DVc({T_s} - {t_0}) + DV\lambda \\ = {1000.10^{ - 9}}.4180.(100 - 37) \\+ {1000.10^{ - 9}}.2260.1000 = 2,52J\end{array}\)

  b) Ta có

  \(\begin{array}{l}Q = Pt\\ \Leftrightarrow DV'c({T_s} - {t_0}) + DV'\lambda  = P.t\\ \Rightarrow V' = \dfrac{{Pt}}{{Dc({T_s} - {t_0}) + D\lambda }} \\= \dfrac{{10.1}}{{1000.4180.(100 - 37) + 1000.2260}}\\ = 0,{3765.10^{ - 9}}{m^3} = 0,3765m{m^3}\end{array}\)

  c)

  + Chiều dài vết cắt trong \(1s\) : \(l = vt = v\)

  + Diện tích vết cắt: \(S = 2r.l = 2r.v\)

  + Chiều sâu vết cắt:

  \(h = \dfrac{{V'}}{S} = \dfrac{{0,{{3765.10}^{ - 9}}}}{{2.0,{{1.10}^{ - 3}}.0,{{5.10}^{ - 2}}}}\\ = 0,{3765.10^{ - 3}}m = 0,3765mm\)

    bởi Meo Thi 06/05/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF