Hai hạt mX sau phản ứng có vectơ vận tốc hợp nhau một góc là bao nhiêu ?

bởi Nguyễn Phương Khanh 28/02/2019

Bắn hạt proton với KP = 1,46MeV vào hạt nhân Li đứng yên, tạo ra hai hạt nhân giống nhau có cùng khối lượng là mX cà cùng động năng. Cho mLi = 7,0142u, mP = 1,0073u, mX = 4,0015u và 1u = 931,5MeV/c2. Hai hạt sau phản ứng có vectơ vận tốc hợp nhau một góc là?

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan