YOMEDIA
NONE

Cuộn dây có r=100Ω, \(L=\frac{1}{\pi }H\) ; tụ điện có điện dung \(C=\frac{10^{-4}}{2\pi }F\) . Điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch \(u_{AB}=100\sqrt{2}cos100\pi t(V)\) .Tính độ lệch pha giữa điện áp uAB và uAM ? Tính Uc?

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • ZL= 100Ω; Z= 200Ω; \(tan\varphi _{AB}=\frac{Z_{L}-Z_{C}}{r}=\frac{100-200}{100}=-1\)   Suy ra  \(\varphi _{AB}=-\frac{\pi }{4}\) 

  \(tan\varphi _{AM}=\frac{Z_{L}}{r}=\frac{100}{100}=1\) Suy ra \(\varphi _{AM}=\frac{\pi }{4}\)

         Độ lệch pha giữa  điện áp  uAB  và uAM : \(\varphi _{AB/AM}=\varphi _{AB}-\varphi _{AM}=-\frac{\pi }{4}-\frac{\pi }{4}=-\frac{\pi }{2}\)

         Tính U?  U= I.ZC = \(\frac{U.Z_{C}}{\sqrt{r^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}}=\frac{100.100}{\sqrt{100^{2}+(100-200)^{2}}}=50\sqrt{2}\Omega\)

    bởi My Le 13/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON