Xác định khoảng thời gian để chất điểm đi từ A -> B, A -> C, A -> D ?

bởi An Ph 22/12/2018

Bài 1 :

Một chất điểm chuyển động dọc theo các cạnh của hình vuông ABCD ( cạnh a=40cm ). Chất điểm xuất phát từ A. Sau 2s, chất điểm đến B. Sau 3s tiếp theo, chất điểm đến C. Sau 3s tiếp theo nữa, chất điểm đến D và trong 2s cuối cùng, chất điểm về lại A.

1. Xác định các thời điểm chất điểm ở A,B,C,D. Chọn gốc thời gian là lúc : 

a. Chất điểm xuất phát

b. Chất điểm đến C

2. Xác định khoảng thời gian để chất điểm đi từ  A -> B, A -> C, A -> D.

Bài 2 :

Một vật nhỏ được ném lên từ điểm M sau 4s, vật đạt đến độ cao cực đại tại điểm N và sau 2s tiếp theo, nó rơi ngược từ N xuống điểm P. Biết MN = 80cm, NP = 20m, tính độ dời, vận tốc trung bình và tốc độ trung bình của vật khi nó từ M -> N, N -> P và M -> N -> P khi chọn trục Ox có : 

a. Gốc O tại M, chiều dương hướng lên trên.

b. Gốc O tại P, chiều dương hướng xuống.

 

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan