YOMEDIA
NONE

Từ bảng 40.1, tính giá trị trung bình của hệ số căng bề mặt của nước.

Bảng 40.1

Độ chia nhỏ nhất của lực kế: 0,001N

Lần đo

P (N)

F(N)

Fc = F – P (N)

ΔFc(N)

1

0,047

0,061

0,014

0,001

2

0,046

0,061

0,015

0

3

0,046

0,062

0,016

0,001

4

0,047

0,062

0,015

0

5

0,046

0,060

0,014

0,001

Giá trị trung bình

0,0464

0,0612

0,015

0,0006

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Giá trị trung bình của hệ số căng bề mặt của nước:

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  {\bar \sigma  = \frac{{\overline {{F_c}} }}{{\pi \left( {\bar D + \bar d} \right)}}}\\
  { = \frac{{0,015}}{{3,1412\left( {{{51,66.10}^{ - 3}} + {{50,33.10}^{ - 3}}} \right)}}}\\
  { = 0,0468N/m}
  \end{array}\)

    bởi Pham Thi 24/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON