Tìm vận tốc của mỗi bi sau va chạm ?

bởi Mai Trang 15/10/2018

bắn một hòn bi thép với vận tốc v=10m/s vào một hòn bi ve đang nằm yên . Sau khi va chạm , 2 hòn bi cùng va chạm về phía trước , nhưng bi ve có vận tốc bằng 3 lần bi thép . Tìm vận tốc của mỗi bi sau va chạm . Khối lượng bi thép bằng 3 lần bi ve .

Câu trả lời (1)

 • Gọi $m_{1}$ là khối lượng bi thép, $m_{2}$ là khối lượng bi ve: $m_{1}=3m_{2}$.

  Gọi $v_{1}$ là độ lớn vận tốc bi thép sau va chạm, vận tốc bi ve sau va chạm là $v_{2}=3v_{1}.$

  Vì trước và sau va chạm hai bi đều chuyển động cùng hướng nên nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động thì định luật bao toàn động lượng viết là

  $m_{1}v=m_{1}v_{1}+m_{2}v_{2} $ 

  $\Leftrightarrow m_{1}v=m_{1}v_{1}+ \frac{ 1}{3}m_{1}.3v_{1}=2v_{1}$

   $\Rightarrow v_{1}= \frac{ v}{2}$ và $v_{2}=3v_{1}= \frac{ 3v}{2}$

  bởi Trần Huyền My 16/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan