Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1000N thì mỗi người chịu một lực bao nhiêu ?

bởi Nguyễn Hạ Lan 15/10/2018

hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1000N . Điểm treo cỗ máy cách vai người đi trước 60 cm và cách vai người đi sau 40 cm . Bỏ qua trọng lượng của gậy , hỏi mỗi người chịu một lực bằng bao nhiêu ? 

Câu trả lời (1)

  • Áp dung quy tắc hợp lực song song: \(\frac{F_1}{F_2}=\frac{d_2}{d_1}=\frac{40}{60}=\frac{2}{3}\)(1)

    Mà \(F_1+F_2=P=1000N\) (2)

    Từ (1) và (2) suy ra \(\begin{cases}F_1=400N\\F_2=600N\end{cases}\)

    bởi Quỳnh Anh Lily Nguyễn 15/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan