YOMEDIA
ZUNIA12

Chứng tỏ rằng tổng mômen của các lực trong ngẫu lực bằng M = F.df?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Xét ngẫu lực tác dụng vào vật có trục quay bất kì O

  Mômen của lực \(\overrightarrow {{F_1}} \)là: \({M_1} = {F_1}.{d_1}\)      (1)

  Mômen của lực \(\overrightarrow {{F_2}} \) là: \({M_2} = {F_2}.{d_2}\)      (2)

  Ta có mômen của ngẫu lực là: M = F.d  

  Từ (1) và (2): Tổng mômen của hai lực \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_2}} \) là:

  \({M_1} + {M_2} = {F_1}.{d_1} + {F_2}.{d_2}\)

  Do F= F= F và d+ d= d nên \({M_1} + {M_2} = F({d_1} + {d_2}) = F.d\)

  => Tổng mômen của các lực trong ngẫu lực bằng M = F.d

    bởi Phan Quân 26/04/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF