AMBIENT

Với giá trị nào của x thì biểu thức sau có nghĩa căn(3x-4/-7)

bởi Bin Nguyễn 29/01/2019

bài 1 : với giá trị nào của x thì biểu thức sau có nghĩa:

a,\(\sqrt{\dfrac{3x-4}{-7}}\)

b, \(\sqrt{\dfrac{-3}{4-x^2}}\)

bài 2 : rút gọn bt

a, \(\sqrt{\left(a-3\right)^2}+\sqrt{a^2}+2|a|\) với a<0

b, \(\dfrac{a\sqrt{a}-b\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}+\dfrac{a\sqrt{b}+b\sqrt{a}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 1 :

  a) Để \(\sqrt{\dfrac{3x-4}{-7}}\) có nghĩa thì : \(\dfrac{3x-4}{-7}\ge0\)

  mà -7 < 0 => 3x - 4 < 0 <=> 3x < 4 => x < \(\dfrac{4}{3}\)

  b) Để \(\sqrt{\dfrac{-3}{4-x^2}}\) có nghĩa thì \(\dfrac{-3}{4-x^2}\ge0\) <=> \(\left(2-x\right)\left(2+x\right)>0\)

  Ta có bảng xét dấu :

  x x-2 x+2 tích 0 0 -2 2 - - + - + + + - +

  => x < - 2 hoặc x > 2

  bởi Đinh thị Phương 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>