RANDOM

Trục căn thức ở mẫu 2a/1−căna

bởi Cam Ngan 29/01/2019

Trục căn thức ở mẫu: với a>0. \(\dfrac{2a}{1-\sqrt{a}}\)

b. \(\dfrac{6a}{2\sqrt{a}-\sqrt{b}}\)

(với a>b>0)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) \(với\left\{{}\begin{matrix}a>0\\a\ne1\end{matrix}\right.\)

  \(\dfrac{2a}{1-\sqrt{a}}=\dfrac{2a\left(1+\sqrt{a}\right)}{1-a}=\dfrac{2a+2a\sqrt{a}}{1-a}\)

  b)\(vớia>b>0\)

  \(\dfrac{6a}{2\sqrt{a}-\sqrt{b}}=\dfrac{6a\left(2\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)}{4a-b}=\dfrac{12a\sqrt{a}+6a\sqrt{b}}{4a-b}\)

  bởi Đặng Thế Vĩ 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>