YOMEDIA

Tính tổng [căn 1]+[căn 2]+[căn 3]+...+[căn 35]

bởi Nguyễn Vân 09/04/2019

Kí hiệu [x] là số nguyên lớn nhất ko vượt quá x. Tính tổng :

[\(\left[\sqrt{1}\right]+\left[\sqrt{2}\right]+\left[\sqrt{3}\right]+\left[\sqrt{ }4\right]+...+\left[\sqrt{35}\right]\)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Lời giải:

  Chia thành nhóm:

  Nhóm 1: 3 số

  \(\sqrt{1}\leq \sqrt{1},\sqrt{2},\sqrt{3}<\sqrt{4}\)\(\Leftrightarrow 1\leq \sqrt{1},\sqrt{2},\sqrt{3}< 2\)

  Do đó, \([\sqrt{1}]=[\sqrt{2}]=[\sqrt{3}]=1\)

  Nhóm 2: 5 số\(\sqrt{4} \leq \sqrt{4},\sqrt{5},....,\sqrt{8}<\sqrt{9}\Leftrightarrow 2\leq \sqrt{4},\sqrt{5},...,\sqrt{8}< 3\)

  \(\Rightarrow [\sqrt{4}]=[\sqrt{5}]=...=[\sqrt{8}]=2\)

  Nhóm 3: 7 số

  \(3\leq \sqrt{9}.\sqrt{10},...,\sqrt{15}< \sqrt{16}=4\)

  \(\Rightarrow [\sqrt{9}],[\sqrt{10}],....,[\sqrt{15}]=3\)

  Nhóm 4: 9 số

  \(4\leq \sqrt{16},\sqrt{17},...,\sqrt{24}< \sqrt{25}=5\)

  \(\Rightarrow [\sqrt{16}]=[\sqrt{17}]=...=[\sqrt{24}]=4\)

  Nhóm 5: 11 số

  \(5\leq \sqrt{25},\sqrt{26},....\sqrt{35}<\sqrt{36}=6\)

  \(\Rightarrow [\sqrt{25}]=[\sqrt{26}]=...=[\sqrt{35}]=5\)

  Do đó:

  \([\sqrt{1}]+[\sqrt{2}]+....+[\sqrt{35}]=3.1+5.2+7.3+9.4+11.5=125\)

  bởi Vũ Trung Hiếu 09/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA