YOMEDIA

Tính 1/1+căn2 + 1/căn2+căn3 + 1/căn3+căn4+...+1/căn99+căn100

bởi Ban Mai 29/01/2019

Tính :

a) \(\dfrac{1}{1+\sqrt{2}}+\dfrac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+\dfrac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}+...\:+\dfrac{1}{\sqrt{99}+\sqrt{100}}\)

b) \(\sqrt{\dfrac{16}{\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)^2}}+\sqrt{\dfrac{9}{\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)^2}}\)

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

    bởi Kilima Kay 29/01/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA